Náš spolek má v pronájmu několik pozemků původně intenzivně obdělávané orné půdy v obci Kvítkovice v krásné krajině pod horou Kozákov. Postupně je chceme proměnit na extenzivní ovocné sady s odolnými stromy převážně starých odrůd, kde budeme hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ovoce z těchto stromů chceme dále využívat např. při výrobě našich moštů.
Jeden z pozemků v Kvítkovicích spojuje silnici s lesem, ve kterém se nachází nedaleká rozhledna Dubecko. Zde jsme se rozhodli zasadit alej, která bude v budoucnu nejen dávat ovoce, v pozitivním smyslu ovlivní místní krajinu ale také usnadní přístup k rozhledně.
S podporou Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz) jsme zakoupili stromy, keře a potřebný materiál a na konci listopadu jsme se sešli k výsadbě. Během víkendu jsme i díky dobrovolníkům stihli všechny dřeviny zasadit a můžeme se tak v mnoha následujících letech těšit, jak poroste 56 stromů starých odrůd jabloní, třešní, hrušní a slivoní a několik desítek keřů, které budou stromy chránit z návětrné strany.
Z dokonané práce máme velkou radost a budeme se těšit na další výsadby!