4 metody jak pěstovat ovocné stromy

Sázíme především vysokokmenné stromy na semenných podnožích. Možná se ptáte, co je to vysokokmen, co podnož, co semenná, nebo jak jinak se dají ještě stromy pěstovat … Pro vás máme náš pohled na pěstování ovocných stromů. Slouží pro inspiraci a jdeme vám naproti tak trochu „laickým“ slovníkem, prosím, neberte přehled jako odborné pojednání a nezlobte se na nás, pokud nebudete souhlasit s naším pojetím, které vzešlo z našich desetiletých zkušeností, upřímného nadšení a možná někdy i nadměrného idealismu.

Konstruktivní kritiku však vítáme, veškeré připomínky a doplnění rádi přijmeme.

Základní názvosloví

V podstatě každý ovocný strom, který dnes sázíte, se skládá ze dvou částí:

 1. Podnože, která – velmi zjednodušeně řečeno – určuje, jak bude strom velký, jak dlouhověký, jaké bude mít kořeny a jak brzo začne plodit
 2. Roubu – větvičky konkrétního stromu, který určuje odrůdu – to znamená – jaká budou na stromě jablka (matčino, rubín, rajka…)

Místo, kde byl roub naroubován na podnož, je většinou těsně nad zemí, tvoří jakési „kolínko“, které je třeba při výsadbě nechat nad zemí, jinak by strom „zpravokořenil“ (o čemž pojedná metoda č.3)

Podnož může být:

 • typová – množená vegetativně – v podstatě zakořeněnou větvičkou – odkopkem (M9, M26…)
 • semenná – množená generativně – semínkem (jadernička moravská, antonovka, hrušeň, třešeň ptáčnice…)

V závislosti na podnoži pěstujeme tyto stromy:

 • Zákrsky – kmínek končí a korunka začíná ve výšce 60-90 cm, podnož je vždy vegetativní
 • Čtvrtkmeny – 100 – 110 cm, vegetativní podnož
 • Polokmeny – 120 – 160 cm, podnož může být vegetativní i semenná
 • Vysokokmeny – nad 170 cm, podnož může být vegetativní i semenná, pro každou odrůdu je vhodná jiná, ale semenná má nesporné výhody (viz níže)

Ve snaze jednotlivé způsoby pěstování roztřídit, pojmenovat, a charakterizovat nabízíme 4 metody:

 1. Metoda – Roubování na vegetativních podnožích (konvenční intenzivní pěstování)
 2. Metoda – Roubování na semenných podnožích (stará dobrá tradice)
 3. Metoda – Pravokořenné stromy vegetativně  množené („svobodu stromům“)
 4. Metoda – Pravokořenné stromy  generativně množené  (Jonatán)

Čtěte dále 1. Metoda – Roubování na vegetativních podnožích (konvenční intenzivní pěstování)